تاریخچه سفارش ها

شناسه سفارش وضعیت سفارش تاریخ اضافه شدن تعداد کالاها مشتری جمع
#5732 در دست اقدام یکشنبه 27 اسفند 1396 - 17:14:16 1 مسعود نیک نژاد 117,000 تومان
#1777 کامل شده جمعه 12 خرداد 1396 - 19:55:18 1 مسعود نیک نژاد 45,500 تومان